Historie

parade
Foto fra sommerstævne.

Foreningen blev stiftet tirsdag 21. november 1972 ved et stiftende møde på hjemmeværnsgården i Horsens indkaldt af John Laursen og Holger Andersen, der var medlem i Midtjylland på dette tidspunkt.
På mødet blev John Laursen valgt til første formand, yderligere 8 blev valgt, aftenen sluttede med at man så en film fra Cypern og hyggesnak.
På det første bestyrelsesmøde 12. december konstituerede man sig med:
NF: Holger Andersen, Kasserer: Svend Åge Norup, Sekretær: Gerda Iversen, Bestyrelse: Vagn S. Bogø, Suppleanter: Anders H. Jensen og Hans Erik Madsen, Revisorer: Jørgen P. Winther og Flemming Petersen. På dette møde vedtoges det første arrangement i foreningen, en filmaften D. 30-1-1973 med ”Grænsevagt i Gaza” og ”Den Danske helikoptertjeneste” den første af mange film og foto aftener som blev en tradition sammen med skydning og julebanko. I sommeren 1975 kom en ny tradition til, nemlig sommerudflugterne sammen med Midtjylland.
I de første år af foreningens levetid, blev der hvert år afholdt en fest, som altid foregik på en kro eller restaurant, hvor der var musik og dans. Her kan nævnes en fest afholdt 6. marts 1976 på restaurant og Natklub CIT CAT i Horsens,
Der blev serveret en anretning som følger: 2 slags sild m karrysalat, tarteletter, fersk røget laks, mørbradbøf m. champignon og tomat, en kvart kylling m. agurk, medisterpølse m. rødkål og osteanretning.
Prisen for dette var dengang kun 23.- kr. pr. person.

udflugt%201
Sommerudflugt sammen med midtjyderne. Her en tur med veteranjernbanen i Vrads i 1977.
udflugt%202
Og efterfølgende hygge med som det ses bl.a. sækkeløb.

Lørdag den 18. juni 1977 afholdt “Østjyderne” for første gang et landsjubilæumsstævne, det var dengang, et endags arrangement.
Der var arrangeret en udstilling, i det der dengang hed “Byplanbutikken”, om Danmarks udsendte FN – soldater. Udstillingen der var offentlig, blev besøgt af mange mennesker, og åbnet allerede om fredagen, af byens borgmester. Lørdag formiddag var der orkester og optog gennem byen.
Om eftermiddagen var der skydning på Hjemmeværnets skydebane i Addit. Der blev skudt om i alt 6 vandrepokaler. Pistol –gevær–maskinpistol–maskingevær, en for samlet resultat, samt en handicappokal.
For damerne og de mænd der ikke ville skyde, var der arrangeret bustur til nogle af egnens seværdigheder Bl. a. Ejer Bavnehøj, Danmarks højeste punkt, turen sluttede med et besøg på et potteplantegartneri, hvor
der efter rundvisningen blev serveret kaffe og hjemmebagt kage i haven, hvilket bekom deltagerne rigtig godt.
Om aftenen var der fest i Egebjerg Forsamlingshus med 150 deltagere, hvor der blev serveret en anretning bestående af:
2 slags sild m. karrysalat, makrel i tomat, røget ørred m. røræg, rejer m. mayonnaise, varm leverpostej m. bacon og champignon, mørbradbøf m. løg og champignon, ribbenssteg, medisterpølse og osteanretning.
Musikken blev leveret af Vagn Aages orkester, et af den tids kendte orkestre.  Alt dette fik man for en pris på 42.- kr.
Der var også arrangeret privat indkvartering for de udenbys deltagere, desuden var der reserveret pladser på Bygholm Camping,
for dem der ønskede at campere, og her blev begyndelsen lagt til det, der senere blev til stævner fra fredag til søndag.
Et yderst vellykket stævne, som Østjyderne kunne være tilfreds medudstilling%201

Billede fra udstillingen i byplanbutikken i forbindelse med sommerfesten i 1977.fane%201

Tildeling af foreningens fane ved Valdemarsdags arrangementet i Lunden i Horsens 1978.udflugt%203

Stævnehygge foran teltet 1979 med Bl. a. Gerda Iversen som her ses med sin blå baret.

parade%201
Indvielse af bed med Peasekeeper roser foran Amtsgården i Vejle.

D. 20. november 1982 var 28 personer fra Østjyderne + K.B. Olsen fra hovedbestyrelsen samlet for at fejre foreningens første 10 år. K.B. Olsen overrakte DBB i bronze til John Lauersen og Svend Åge Norup samt 10 års tegn til 22 medlemmer.
Foreningens 2. nationale opgave blev D. 14. august 1983 at afvikle DBB marchen, der kom til at udgå fra Gedved skole, de 10-15-25-35 Km lange ruter fik vist de 104 deltagere rundt i vores skønne Østjylland.
På generalforsamlingen D. 2. november 1984 vedtog man at omlægge foreningsåret til at følge kalenderåret, så den næste generalforsamling blev først D. 10. marts 1986.
Den gode tilslutning fra medlemmerne begyndte omkring 1990 at falde og på generalforsamlingen D. 5 marts 1992 diskuterede de 7 fremmødte foreningens fremtid. Man valgte dog at fortsætte til efter 20 års dagen, så kunne man jo altid lukke foreningen med en fest. Denne blev holdt på Møllebæk D. 21. november 1992 med deltagelse af 30 personer der hyggede sig med mad og dans.
D. 22. oktober 1994 blev de første fredsprismedaljer uddelt til 7 af vores medlemmer, dette skete ved Sydøstjyllands 25 års jubilæum i Fredericia.
1995 blev et jubilæumsår:
D. 5. maj 50års mindemarch for befrielsen. Den gik fra Berings park til Klosterkirken, med kransenedlæggelse og tale af borgmester Vagn Rye Nielsen. Derefter opførelse af Elverskud i Frelserkirken.
D. 8. maj deltog vi ved et bålarrangement på Ejer Bavnehøj, på 50års dagen for 2. verdenskrigs afslutning.
D. 11. maj, fanekommando på Dybbøl banke på 75års dagen for genforeningen.

parade%202
Opstilling på rådhuspladsen i Horsens.

D. 24. oktober fejredes 50års dagen for FN med march gennem byen, udstilling på rådhuset, tale ved Bent Hindrup Andersen og overrækkelse af fredsprismedaljer af borgmester Vagn Rye Nielsen. Alt dette samtidig med deltagelse i et arrangement på Amtsgården i Vejle med plantningen af ”Peace Keeper” roser foran denne.
D. 15. november 1997 var 40 personer samlet på Dagnæs sognegård til 25års jubilæum med tag selv bord, kaffe og dans. Da vi skulle holde sommerstævne 2001 begyndte vi planlægningen D.10. januar 2000 hvor Dagnæs hallen og musikken var bestilt, og derefter indgik planlægningen i alle møder frem til stævnet, der med 255 deltagere blev afholdt 15.-17. juni. Jallaparty Fredag, march gennem byen Lørdag med SLFR musikkorps til Klosterkirken, og derefter til rådhuset med modtagelse af borgmesteren. Ved aftenfesten blev festtalen leveret af Oberst Jørn Jensen JDR. Søndag sluttede Feltpræst Ole Brehm Jensen stævnet af med feltgudstjeneste. Et arrangement der blev rost fra alle sider.
D. 15. november 2002 blev det igen tid til fest da vi holdt 30 års jubilæum, igen på Dagnæs sognegård med deltagelse af 43 personer der fik Hønsesalat på Ananas, svinekam stegt som vildt og kaffe. Landsformand Erik Blume overrakte derefter årstegn inden dansen, natten sluttede med Aspargessuppe.
D. 5. marts 2005 kom formanden hjem fra FMD-møde og siger at han har tilbudt at overtage sommerstævnet 2008 fra København, så nu var det med at finde køreplanen fra 2001 frem igen. Allerede i oktober var hallen bestilt og snart efter musikken. Det hele styret af bestyrelsen sammen med 4-5 der havde prøvet det i 2001 i et stævneudvalg. Efter en del møder i udvalget var vi i juni klar med sommerstævne 2008, der med deltagelse af knapt 300 Blå med familie vistnok lykkedes ganske godt.
Randi og Bjarne spillede begge aftener, der fredag bød på skinke med sauterede kartofler og salat, og lørdag på buffet med efterfølgende kaffe. Søndag blev der afsluttet med en feltgudstjeneste med sognepræst Mogens Bering Rasmussen inden alle sagde farvel og på gensyn i Odder 2009.
Foreningen har de sidste år lagt stabilt med ca. 100 medlemmer hvorfra vi har en god opbakning til både vore egne arrangementer og fællesarrangementer med de andre soldaterforeninger.

formand%201
John Lauersen.

[ezcol_3quarter]Bestyrelser i data og billeder.
Foreningen blev stiftet 21-11-1972.Den første bestyrelse bestod af John Laursen(FMD), Holger Andersen(NF), Svend Aage Norup(KA), Gerda Iversen(SE) og Vagn S. Bogø. John og Norup sad 10 og 9 år i bestyrelsen og blev i 1982 valgt som revisorer, hvilket de har været lige siden. Både John og Norup blev i 1982 hædret med N. B. B. i bronze for deres arbejde for foreningen, hvilket også Holger Andersen blev tildelt da han trak sig fra bestyrelsen. Holger Andersen sad 16 år, Gerda i 4 og Bogø i 6 år.[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

[/ezcol_1quarter_end]

[ezcol_3quarter]Efter John Laursen hed formanden Hans O. Hansen i 4 år efterfulgt af Anders E. Sørensen (1 år) og Leonhard Andersen 1.½ år.[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end][/ezcol_1quarter_end]

[ezcol_3quarter][/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

Hans O. Hansen
Hans O. Hansen

[/ezcol_1quarter_end]

formand%203
Anders E. Sørensen.

[ezcol_3quarter]Efter dette overtog Thorkild Kay posten og var formand i 5½ år til Vagner Sørensen blev valgt i 1994. Dette valg skyltes at Thorkil  Kay blev valgt til landsformand, en post han sad på i 6 år. Hvorefter han kom tilbage og blev valgt som menig bestyrelsesmedlem.[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

[/ezcol_1quarter_end]

formand%204
Leonhard Andersen.

[ezcol_3quarter]I 2004 gik Vagner af, og Thorkil blev igen formand i 2 år, hvorefter han forlod bestyrelsen, og overlod roret til Kaj Aage Lund der var formand til sin død i januar 2010. NF Viggo Frederiksen der der under Kaj Aage`s sygdom det sidste år, havde kørt foreningen, blev valgt til ny formand. Efter sammenlagt 20 års bestyrelsesarbejde hvortil han første gang blev valgt i 1976, blev Viggo fra foreningens side indstilet til og tildelt NBB i bronze (10. februar) og DSL i sølv (24. oktober) i 2011 for sin indsats gennem årene, I april 2012 fik han DBB fortjensttegn i sølv, 20-4 2018 tildelt DBB fortjensttegn i guld og 24. oktober DSL æresplakette. Viggo virker desuden som  webmaster i bestyrelsen.[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

[/ezcol_1quarter_end]

[ezcol_3quarter]Fra en spæd start med 23 medlemmer har foreningen udviklet sig til at have godt 100 medlemmer som er gode til at møde op til diverse arrangementer, de første år vores egne, men siden 2005 også til diverse events som er holdt i regi af soldatersamvirket i Horsens.[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

formand%205
Thorkild Kai

[/ezcol_1quarter_end]

formand%206
Vagner Sørensen.

[ezcol_3quarter]Dette startede efter samtaler mellem K. A. Lund og marineformand Inge Lene Andersen, og det første resultat var at samle Kr.270.000 til at rejse et mindesmærke for faldne danske søfolk under 2. verdenskrig, senere har det resulteret i en flagstang og en mindesten til brug 5. september samt når en udsendt dør under udsendelse.[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

[/ezcol_1quarter_end]

[ezcol_3quarter]Foreningen har gennem årene med succes afholdt 3 sommerstævner i årene 1977, 2001 og 2008 og også været godt repræsenteret de andre år (blev 2009 største % vise deltager i Odder).[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

formand%207%20(1)
Kaj Aage Lund

[/ezcol_1quarter_end]

[ezcol_3quarter]                          [/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

DBB Bestyrelse 2010 008
Viggo Frederiksen

[/ezcol_1quarter_end]

Formænd:

John Laursen (1972-1982), Hans O. Hansen (1982-1986), Anders E. Sørensen (1986), Leonhard Andersen (1987-1988), Thorkil Kay (1988-1994), Vagner Sørensen (1994-2004), Thorkil Kay (2004-2006), Kaj Aage Lund (2006-2010), Viggo Frederiksen (2010-2018), Hans O. Hansen (2018-2022), Frits Kongslev Brantzen (2022-).

Næstformænd:

Holger Andersen (1972-1980), Anders E. Sørensen (1982-1986), Viggo Frederiksen (1986-1989), Vagner Sørensen (1989-1994), Svend Langelund (1994-2002), Leonhard Andersen (2002-2005), Nicholas A. Østergaard (2005-2006),
Kurt Damgaard (2007-2009), Viggo Frederiksen (2009-2010), Robert Koch (2010-2014) Kurt Damgaard (2014-2017), Hans O. Hansen (2017-2018), Viggo Frederiksen (2018-  ).

Kasserer:

Svend Aage Norup (1972-1981), Leonhard Andersen (1981-1987), Svend Erik Madsen (1987-2005), Rasmus Reedtz (2005-    ).

Sekretær:

Gerda Iversen (1972-1977), Viggo Frederiksen (1978-1980), Holger Andersen (1980-1988), Thorkil Kay (1988-1992), Vagner Sørensen (1994-2004), Kaj Aage Lund (2004-2006), Erik V. Pedersen 2006-2022), Nicholas Østergaard (2022-).

BM:

Vagn S. Bogø (1972-1976), Viggo Frederiksen (1976-1978), (1980-1982), (1984-1986), (1990-1992), (2006-2010), Jørgen Overgaard (1978-1980, Hans O. Hansen (1980-1982), (1986-1987), Ernst B. Andersen (1982-1984), Carsten Tønnesen (1987-1989), Magnus P. Winther (1988-1990), Svend Erik Jacobsen (1989-1991), Svend Langelund (1992-1994), Jens Nielsen (1994-1997, Knud Jespersen (1994-1999), Keld Hansen (1997-2002), Erling Agersnap (1999-2000), Thorkil Kay (2000-2004), Kaj Aage Lund (2002-2004), Nicholas A. Østergaard (2004-2005), (2006-2007), Leonhard Andersen (2007-2009), Kurt Damgaard (2005-2007), (2009-2014), Robert Koch (2009-2010, 2014-), Mogens Bach (2010-2014), Lars Christensen (2010), Jørgen Larsen (2014-2015), Viggo Brohus (2015-2022), Ib Christensen (2022-) .

Æresmedlemmer:

Gerda Iversen (1983) død i 1993.
Gerda Iversen (1983) død i 1993.
Sommerstævne hold 2008
Sommerstævne hold 2008
Bestyrelsen 2012
Bestyrelsen 2012: Rasmus Reedtz, Ib Christensen, Mogens Bach, Viggo Frederiksen, Erik V. Petersen, Robert Kock, Kurt Damgaard.
Fællesbillede 40års Jubilæum Rådhuset.jpg

40 års jubilæum 2012. Bestyrelsen med borgmester Peter Sørensen.