Næste generalforsamling

Er planlagt afholdt 11. februar 2020??