2024

Året startede med vores fælles parole 7. januar.

Garderne havde indbudt til en hyggelig brunch på Uldum Mølle.

Der var fint fremmøde på trods af den forudgående snestorm.

Generalforsamling 20. februar.

Som sædvanlig styret med sikker hånd af John Laursen kom vi igennem aftenen uden tummulter.

Efter godkendelse af beretning og regnskab, var der valg, hvor bestyrelsen blev genvalgt og alle suppleant poster besat.

Under eventuelt blev der uddelt 10 års tegn til formanden, der derefter blev overrasket med Danmarks Veteraners fortjensttegn i bronze. Aftenen sluttede med en bid brød og lidt at skylle ned med.