Regnskaber

Regnskab 2022. (PDF)

IMG_20230202_0001

2021

2020

2019

Resultatopgørelse 2019
Regnskab 2019 Budget 2019  Regnskab 2018
Indtægter
Kontingent          9.790,00 9680            9.240,00
Bowling                    –
Varesalg                    –
Møder                    –
Arangementer         15.060,00 3000           23.093,60
Julebanko          3.909,50 2000            4.250,00
 Overførsler             720,00
Renter                    –                      –
Indtægter i alt         29.479,50    14.680,00           36.583,60
Udgifter
Kontingenter          1.200,00 1200            1.200,00
Porto                    –
Gebyrer             300,00 300               300,00
Kontor             337,54               226,95
Blomst&vin             971,34 500               380,80
Indkøb          1.559,80 1000               565,00
Møder          1.275,38 2000            1.892,30
Skydning                    –               160,00
Generalfors.          1.050,00 1000               434,35
Bowling                    –
Øl og vand                    –
Arangementer         13.673,10 5000           16.802,99
Julebanko          3.261,82            3.768,45
Kørsel          2.873,66 2000                -66,10
Gaver                    –               250,00
Overførsler          2.720,00 0           10.000,00
Husleje                    –
Udgifter i alt         29.222,64    13.000,00           35.914,74
I ALT             256,86      1.680,00               668,86
Bankkonto          6.315,37            6.888,01
Kasse          5.256,50            4.427,00
I alt         11.571,87           11.315,01
Egenkapital 1-1         11.315,01           10.646,15
Årets resultat             256,86               668,86
Egenkapital 31-12         11.571,87           11.315,01

2018

De Blå Baretter
Resultatopgørelse 2018
Regnskab 2018  Regnskab 2017
Indtægter
Kontingent          9.240,00           10.120,00
Bowling                    –
Varesalg                    –
Møder                    –            4.000,00
Arrangement         23.093,60            3.430,00
Julebanko          4.250,00            5.274,00
 Jubi. Konto                    –
Renter                    –                      –
Indtægter i alt         36.583,60           22.824,00
Udgifter
Kontingenter          1.200,00            1.200,00
Porto                    –
Gebyrer             300,00               360,00
Kontor             226,95            1.119,38
Blomst&vin             380,80               907,50
Indkøb             565,00
Møder          1.892,30            1.404,47
Skydning             160,00
Generalfors.             434,35               749,33
Bowling                    –
Øl og vand                    –              -123,50
Arrangement         16.802,99            1.257,95
Julebanko          3.768,45            4.619,10
Kørsel              -66,10            1.220,00
Gaver             250,00               600,00
Jubi. Konto         10.000,00            9.000,00
Husleje                    –
Udgifter i alt         35.914,74           22.314,23
I ALT             668,86               509,77
Bankkonto          6.888,01            6.081,15
Kasse          4.427,00            4.565,00
I alt         11.315,01           10.646,15
Egenkapital 1-1         10.646,15           10.136,38
Årets resultat             668,86               509,77
Egenkapital 31-12         11.315,01           10.646,15
                   –                      –
Der er foretaget afstemning af bilag contra kassebog samt af beholdninger
og det kan bekræftes at ovenstående er i overensstemmelse med det for
foreningen førte regnskab.

2017

Danmarks Veteraner-Østjyderne
Resultatopgørelse 2017
Regnskab 2017  Regnskab 2016
Indtægter
Kontingent         10.120,00            9.100,00
Bowling                    –
Varesalg                    –               248,69
Møder          4.000,00
Foredrag          3.430,00            1.380,00
Julebanko          5.274,00            8.094,00
 Overførsler                    –
Renter                    –                      –
Indtægter i alt         22.824,00           18.822,69
Udgifter
Kontingenter          1.200,00            1.200,00
Porto                    –
Gebyrer             360,00               300,00
Kontor          1.119,38            1.000,25
Blomst&vin             907,50            1.006,95
Indkøb                    –               209,81
Møder          1.404,47            3.179,27
Skydning                    –                 48,00
Generalfors.             749,33               280,20
Bowling                    –                 98,00
Øl og vand            -123,50               604,37
Foredrag M.M          1.257,95
Julebanko          4.619,10            2.658,33
Kørsel          1.220,00            2.227,00
Gaver             600,00
Overførsler          9.000,00            3.000,00
Husleje                    –
Udgifter i alt         22.314,23           15.812,18
I ALT             509,77            3.010,51
Bankkonto          6.081,15            5.258,88
Kasse          4.565,00            4.877,50
I alt         10.646,15           10.136,38
Egenkapital 1-1         10.136,38            7.125,87
Årets resultat             509,77            3.010,51
Egenkapital 31-12         10.646,15           10.136,38
                   –                      –
Der er foretaget afstemning af bilag contra kassebog samt af beholdninger
og det kan bekræftes at ovenstående er i overensstemmelse med det for
foreningen førte regnskab.

2016

De Blå Baretter
Resultatopgørelse 2016
Regnskab 2016  Regnskab 2015
Indtægter
Kontingent          9.100,00            9.100,00
Bowling                    –            2.100,00
Varesalg             248,69            3.815,00
Møder                    –            4.043,80
Foredrag          1.380,00
Julebanko          8.094,00            5.883,50
 Overførsler                    –
Renter                    –                      –
Indtægter i alt         18.822,69           24.942,30
Udgifter
Kontingenter          1.200,00            1.200,00
Porto                    –               100,00
Gebyrer             300,00               646,39
Kontor          1.000,25            3.844,90
Blomst&vin          1.006,95            1.445,90
Indkøb             209,81               937,50
Møder          3.179,27               737,60
Skydning               48,00            2.731,95
Generalfors.             280,20               628,34
Bowling               98,00            2.051,00
Øl, vand, mad             604,37
Foredrag                    –
Julebanko          2.658,33            4.368,97
Kørsel          2.227,00            2.744,00
Gaver                    –
Overførsler          3.000,00            3.000,00
Husleje                    –
Udgifter i alt         15.812,18           24.436,55
I ALT          3.010,51               505,75
Bankkonto          5.258,88            4.125,87
Kasse          4.877,50            3.000,00
I alt         10.136,38            7.125,87
Egenkapital 1-1          7.125,87            6.620,12
Årets resultat          3.010,51               505,75
Egenkapital 31-12         10.136,38            7.125,87
                   –                   0,00
Der er foretaget afstemning af bilag contra kassebog samt af beholdninger
og det kan bekræftes at ovenstående er i overensstemmelse med det for
foreningen førte regnskab.

2015

De Blå Baretter
Resultatopgørelse 2015
Regnskab 2015  Regnskab 2014
Indtægter
Kontingent          9.100,00            9.700,00
Bowling          2.100,00
Varesalg          3.815,00            1.262,60
Møder          4.043,80
Foredrag                    –            1.280,00
Julebanko          5.883,50            6.969,50
 Overførsler                    –            1.520,00
Renter                    –                      –
Indtægter i alt         24.942,30           20.732,10
Udgifter
Kontingenter          1.200,00            1.200,00
Porto             100,00                 37,00
Gebyrer             646,39               300,00
Kontor          3.844,90               838,62
Blomst&vin          1.445,90            1.452,16
Indkøb             937,50            2.428,25
Møder             737,60            2.142,60
Skydning          2.731,95               195,00
Generalfors.             628,34               920,00
Bowling          2.051,00               425,00
Øl og vand                    –               270,00
Foredrag                    –               500,00
Julebanko          4.368,97            3.384,69
Kørsel          2.744,00            4.914,34
Gaver                    –
Overførsler          3.000,00            1.000,00
Husleje                    –
Udgifter i alt         24.436,55           20.007,66
I ALT             505,75               724,44
Bankkonto          4.125,87            2.916,62
Kasse          3.000,00            3.703,50
I alt          7.125,87            6.620,12
Egenkapital 1-1          6.620,12            5.895,68
Årets resultat             505,75               724,44
Egenkapital 31-12          7.125,87            6.620,12
                   –                   0,00
Der er foretaget afstemning af bilag contra kassebog samt af beholdninger
og det kan bekræftes at ovenstående er i overensstemmelse med det for
foreningen førte regnskab.