Regnskaber

Regnskab 2023. (PDF)

 

Østjyderne
Resultatopgørelse 2023
               
      Regnskab 2023 Budget 2023  Regnskab 2022  Budget 2024  
Indtægter              
Kontingent                  9.570,00 9240,00                 9.020,00 9240,00  
Udflugter                34.803,20 22000,00   64330,00  
Varesalg                               –          
Møder                               –          
Arrangementer                1.275,00 5000,00      
Julebanko                  8.250,00 5000,00                 6.921,00 5000,00  
 Overførsler                                –          
Renter                               –                           -0,81    
Indtægter i alt              53.898,20      41.240,00              15.940,19      78.570,00  
               
Udgifter              
Kontingenter                      700,00 1000,00                    800,00 700,00  
Donation                      978,79                      405,00 205,00  
Gebyrer                      465,00 500,00                    300,00 500,00  
Kontor                      350,00 1000,00                    987,20 1000,00  
Blomst&vin                      450,00 1000,00                 1.323,00 1000,00  
Indkøb                  3.818,00 1000,00                    500,00 3000,00  
Møder                      310,00 2000,00                 1.416,20 2000,00  
Skydning                               –                             5,00    
Generalfors.                  1.152,55 1800,00                 1.451,90 1800,00  
Udflugter                31.826,18 18000,00   48330,00  
Øl og vand                               –          
Foredrag                  1.634,54                      522,00    
Julebanko                  5.782,89 4500,00                 3.585,35 4500,00  
Kørsel                      927,14 2000,00                 1.100,56 2000,00  
Gaver                               –       5000,00  
Overførsler                  3.000,00                   3.000,00    
Husleje                               –          
Udgifter i alt                51.395,09      32.800,00              15.396,21      70.035,00  
               
I ALT                  2.503,11        8.440,00                    543,98        8.535,00  
               
Bankkonto             10.195,43                   7.945,82    
Kasse              4.780,00                   4.526,50    
I alt             14.975,43                12.472,32    
               
Egenkapital 1-1              12.472,32                11.928,34    
Årets resultat              2.503,11                      543,98    
Egenkapital 31-12              14.975,43                12.472,32    
                                –                           -0,00    
Der er foretaget afstemning af bilag contra kassebog samt af beholdninger    
og det kan bekræftes at ovenstående er i overensstemmelse med det for    
foreningen førte regnskab.          
               

Regnskab 2022. (PDF)

IMG_20230202_0001

2021

2020

2019

Resultatopgørelse 2019
               
      Regnskab 2019 Budget 2019  Regnskab 2018    
Indtægter            
Kontingent            9.790,00 9680            9.240,00    
Bowling                        –        
Varesalg                        –        
Møder                        –        
Arangementer           15.060,00 3000           23.093,60    
Julebanko              3.909,50 2000            4.250,00    
 Overførsler               720,00        
Renter                        –                        –    
Indtægter i alt           29.479,50    14.680,00           36.583,60    
               
Udgifter              
Kontingenter            1.200,00 1200            1.200,00    
Porto                        –        
Gebyrer                 300,00 300               300,00    
Kontor                 337,54                 226,95    
Blomst&vin               971,34 500               380,80    
Indkøb              1.559,80 1000               565,00    
Møder              1.275,38 2000            1.892,30    
Skydning                        –                 160,00    
Generalfors.            1.050,00 1000               434,35    
Bowling                        –        
Øl og vand                      –        
Arangementer           13.673,10 5000           16.802,99    
Julebanko              3.261,82              3.768,45    
Kørsel              2.873,66 2000                -66,10    
Gaver                        –                 250,00    
Overførsler            2.720,00 0           10.000,00    
Husleje                        –        
Udgifter i alt           29.222,64    13.000,00           35.914,74    
               
I ALT                 256,86      1.680,00               668,86    
               
Bankkonto            6.315,37              6.888,01    
Kasse              5.256,50              4.427,00    
I alt             11.571,87             11.315,01    
               
Egenkapital 1-1           11.315,01             10.646,15    
Årets resultat               256,86                 668,86    
Egenkapital 31-12           11.571,87             11.315,01    

2018

De Blå Baretter
Resultatopgørelse 2018
               
      Regnskab 2018    Regnskab 2017    
Indtægter            
Kontingent            9.240,00             10.120,00    
Bowling                        –        
Varesalg                        –        
Møder                        –              4.000,00    
Arrangement           23.093,60              3.430,00    
Julebanko              4.250,00              5.274,00    
 Jubi. Konto                      –        
Renter                        –                        –    
Indtægter i alt           36.583,60             22.824,00    
               
Udgifter              
Kontingenter            1.200,00              1.200,00    
Porto                        –        
Gebyrer                 300,00                 360,00    
Kontor                 226,95              1.119,38    
Blomst&vin               380,80                 907,50    
Indkøb                 565,00        
Møder              1.892,30              1.404,47    
Skydning                 160,00        
Generalfors.               434,35                 749,33    
Bowling                        –        
Øl og vand                      –                -123,50    
Arrangement           16.802,99              1.257,95    
Julebanko              3.768,45              4.619,10    
Kørsel                  -66,10              1.220,00    
Gaver                 250,00                 600,00    
Jubi. Konto           10.000,00              9.000,00    
Husleje                        –        
Udgifter i alt           35.914,74             22.314,23    
               
I ALT                 668,86                 509,77    
               
Bankkonto            6.888,01              6.081,15    
Kasse              4.427,00              4.565,00    
I alt             11.315,01             10.646,15    
               
Egenkapital 1-1           10.646,15             10.136,38    
Årets resultat               668,86                 509,77    
Egenkapital 31-12           11.315,01             10.646,15    
                         –                        –    
Der er foretaget afstemning af bilag contra kassebog samt af beholdninger    
og det kan bekræftes at ovenstående er i overensstemmelse med det for    
foreningen førte regnskab.          

2017

Danmarks Veteraner-Østjyderne
Resultatopgørelse 2017
           
 
     
 
      Regnskab 2017    Regnskab 2016
Indtægter        
Kontingent           10.120,00              9.100,00
Bowling                        –    
Varesalg                        –                 248,69
Møder              4.000,00    
Foredrag              3.430,00              1.380,00
Julebanko              5.274,00              8.094,00
 Overførsler                      –        
Renter                        –                        –    
Indtægter i alt           22.824,00             18.822,69    
               
Udgifter              
Kontingenter            1.200,00              1.200,00    
Porto                        –        
Gebyrer                 360,00                 300,00    
Kontor              1.119,38              1.000,25    
Blomst&vin               907,50              1.006,95    
Indkøb                        –                 209,81    
Møder              1.404,47              3.179,27    
Skydning                        –                   48,00    
Generalfors.               749,33                 280,20    
Bowling                        –                   98,00    
Øl og vand              -123,50                 604,37    
Foredrag M.M            1.257,95        
Julebanko              4.619,10              2.658,33    
Kørsel              1.220,00              2.227,00    
Gaver                 600,00        
Overførsler            9.000,00              3.000,00    
Husleje                        –        
Udgifter i alt           22.314,23             15.812,18    
               
I ALT                 509,77              3.010,51    
               
Bankkonto            6.081,15              5.258,88    
Kasse              4.565,00              4.877,50    
I alt             10.646,15             10.136,38    
               
Egenkapital 1-1           10.136,38              7.125,87    
Årets resultat               509,77              3.010,51    
Egenkapital 31-12           10.646,15             10.136,38    
                         –                        –    
Der er foretaget afstemning af bilag contra kassebog samt af beholdninger    
og det kan bekræftes at ovenstående er i overensstemmelse med det for    
foreningen førte regnskab.          
               

2016

De Blå Baretter
Resultatopgørelse 2016
               
      Regnskab 2016    Regnskab 2015    
Indtægter            
Kontingent            9.100,00              9.100,00    
Bowling                        –              2.100,00    
Varesalg                 248,69              3.815,00    
Møder                        –              4.043,80    
Foredrag              1.380,00        
Julebanko              8.094,00              5.883,50    
 Overførsler                      –        
Renter                        –                        –    
Indtægter i alt           18.822,69             24.942,30    
               
Udgifter              
Kontingenter            1.200,00              1.200,00    
Porto                        –                 100,00    
Gebyrer                 300,00                 646,39    
Kontor              1.000,25              3.844,90    
Blomst&vin            1.006,95              1.445,90    
Indkøb                 209,81                 937,50    
Møder              3.179,27                 737,60    
Skydning                   48,00              2.731,95    
Generalfors.               280,20                 628,34    
Bowling                   98,00              2.051,00    
Øl, vand, mad               604,37        
Foredrag                        –        
Julebanko              2.658,33              4.368,97    
Kørsel              2.227,00              2.744,00    
Gaver                        –        
Overførsler            3.000,00              3.000,00    
Husleje                        –        
Udgifter i alt           15.812,18             24.436,55    
               
I ALT              3.010,51                 505,75    
               
Bankkonto            5.258,88              4.125,87    
Kasse              4.877,50              3.000,00    
I alt             10.136,38              7.125,87    
               
Egenkapital 1-1            7.125,87              6.620,12    
Årets resultat            3.010,51                 505,75    
Egenkapital 31-12           10.136,38              7.125,87    
                         –                     0,00    
Der er foretaget afstemning af bilag contra kassebog samt af beholdninger    
og det kan bekræftes at ovenstående er i overensstemmelse med det for    
foreningen førte regnskab.          
               

2015

De Blå Baretter
Resultatopgørelse 2015
               
      Regnskab 2015    Regnskab 2014    
Indtægter              
Kontingent              9.100,00              9.700,00    
Bowling              2.100,00        
Varesalg              3.815,00              1.262,60    
Møder              4.043,80        
Foredrag                        –              1.280,00    
Julebanko              5.883,50              6.969,50    
 Overførsler                      –              1.520,00    
Renter                        –                        –    
Indtægter i alt           24.942,30             20.732,10    
               
Udgifter              
Kontingenter            1.200,00              1.200,00    
Porto                 100,00                   37,00    
Gebyrer                 646,39                 300,00    
Kontor              3.844,90                 838,62    
Blomst&vin            1.445,90              1.452,16    
Indkøb                 937,50              2.428,25    
Møder                 737,60              2.142,60    
Skydning              2.731,95                 195,00    
Generalfors.               628,34                 920,00    
Bowling              2.051,00                 425,00    
Øl og vand                        –                 270,00    
Foredrag                        –                 500,00    
Julebanko              4.368,97              3.384,69    
Kørsel              2.744,00              4.914,34    
Gaver                        –        
Overførsler              3.000,00              1.000,00    
Husleje                        –        
Udgifter i alt           24.436,55             20.007,66    
               
I ALT                 505,75                 724,44    
               
Bankkonto              4.125,87              2.916,62    
Kasse              3.000,00              3.703,50    
I alt              7.125,87              6.620,12    
               
Egenkapital 1-1            6.620,12              5.895,68    
Årets resultat               505,75                 724,44    
Egenkapital 31-12            7.125,87              6.620,12    
                         –                     0,00    
Der er foretaget afstemning af bilag contra kassebog samt af beholdninger    
og det kan bekræftes at ovenstående er i overensstemmelse med det for    
foreningen førte regnskab.